Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Zásady ochrany osobních údajů na našich webových stránkách Nástroje pro Zubní Péči jsou klíčové pro ochranu a bezpečnost vašich osobních informací. Jsme si vědomi důležitosti soukromí našich návštěvníků a zavazujeme se chránit osobní údaje, které nám poskytujete. Tento dokument popisuje, jaké údaje sbíráme, jak je používáme, jak je chráníme a jaká práva v souvislosti s vašimi údaji máte. Sběr a zpracování osobních údajů je v souladu s platnými zákony České republiky a evropskými nařízeními.

Sběr osobních údajů

Sbíráme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete například při registraci, vyplnění formulářů, komunikaci prostřednictvím e-mailu nebo jiných služeb. K tyto účely mohou patřit vaše jméno, adresa, e-mailová adresa a další kontaktní informace. Můžeme také shromažďovat informace o vašem užívání našich služeb, včetně typu prohlížeče, časů přístupu, navštívených stránek a jiných údajů souvisejících s interakcí s naší webovou stránkou.

Zpracování a využití údajů

Zpracování vašich osobních údajů nám umožňuje poskytovat vám relevantní obsah, služby a informace, které hledáte. Vaše údaje mohou být použity pro interní výzkumy a analýzy, abychom mohli zlepšit kvalitu našich služeb. Kromě toho, vaše údaje mohou být použity pro komunikaci s vámi, například prostřednictvím e-mailových zpráv, novinek nebo průzkumů. Vždy vás náležitě informujeme o tom, jakým způsobem budou vaše údaje použity a poskytneme vám možnost se rozhodnout, zda s tímto zpracováním souhlasíte či nikoliv.

Bezpečnost údajů

Pro zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů aplikujeme řadu technických a organizačních opatření. Tyto opatření jsou navrženy, aby chránily vaše údaje před neoprávněným přístupem, zneužitím, ztrátou nebo únikem. Přijímáme všechny přiměřené kroky, aby byla data, která shromažďujeme, přesná a aktuální.

Práva subjektů údajů

Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, smazání nebo omezení zpracování. Také máte právo nesouhlasit se zpracováním vašich údajů, požadovat přenositelnost údajů a vznést stížnost u dozorového úřadu. Pro realizaci těchto práv, nebo pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected].

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se ochrany vašich osobních údajů můžete kontaktovat vlastníka webu, paní Alenu Novotnou, na následujících kontaktech:
Adresa: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Česká republika
E-mail: [email protected]