Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Vážíme si důvěry, kterou jste nám projevili při návštěvě našeho webu Nástroje pro Zubní Péči. Na této stránce popisujeme zásady ochrany osobních údajů, které nás zavazují chránit vaše soukromí a zajišťovat bezpečnost vašich dat. Zajišťujeme důsledné dodržování legislativních požadavků, zejména nařízení GDPR, a to jak v otázce zpracování osobních údajů, tak v otázce informování o jejich využívání a ochraně. Bereme vaše právo na ochranu osobních údajů jako naši prioritu a dle nejvyšších standardů garantujeme jejich ochranu. V následujících odstavcích naleznete detailní popis, jakým způsobem jsou vaše osobní údaje zpracovávány, jak je chráníme i jaké máte možnosti v souvislosti s výkonem vašich práv.

Seznam zpracovávaných osobních údajů

Na našem webu zpracováváme osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb, správu vašich uživatelských účtů, odesílání newsletterů, zjednodušení procesu objednávání, analýzu provozu na webu a pro marketingové aktivity. Zpracování těchto údajů zahrnuje, ale není omezeno na: jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo, a další informace související se zpracováním vašich požadavků nebo objednávek. Všechny tyto informace jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou a jsou chráněny přísnými bezpečnostními protokoly. Cílem tohoto zpracování je poskytnout vám individualizovaný a efektivní servis, stejně jako vám nabídnout produkty, které jsou přesně pro vás.

Práva dotčené osoby

Jakožto uživatel našeho webu máte řadu práv v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů. Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, opravu chybných údajů, vymazání údajů nebo omezení jejich zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů a právo na přenositelnost údajů. Pokud máte pocit, že došlo k porušení vašich práv, máte možnost obrátit se s žalobou na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pro uplatnění vašich práv nebo v případě dotazů můžete kontaktovat správce webu na e-mailové adrese [email protected]. Vztah mezi vám a správcem webu se řídí transparentními principy a respektujeme vaše právo na důvěrné zacházení s vašimi informacemi.

Zabezpečení osobních údajů

Bereme bezpečnost vašich osobních údajů velmi vážně a zavázali jsme se k implementaci přísných fyzických, elektronických a správních opatření, aby bylo zajištěno, že vaše data budou bezpečně uložena a chráněna před neoprávněným přístupem nebo zneužitím. Používáme moderní technologie a postupy nejvyšších standardů, abychom zajistili, že veškeré prováděné transakce jsou bezpečné a vaše údaje zůstávají chráněny. V rámci zajištění bezpečnosti provádíme pravidelné kontroly a aktualizace našich systémů a protokolů. Kromě toho pravidelně školíme naše zaměstnance v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnostních pravidel.

Kontaktní informace správce

Pro všechny otázky a požadavky týkající se zpracování vašich osobních údajů se můžete obrátit na správce webu, kterým je Alena Novotná, a to osobně, písemně či elektronicky. Kontaktní informace jsou následující: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Česká republika, E-mail: [email protected]. Jsme si vědomi, že ochrana osobních údajů je nepřetržitý proces a proto jsme připraveni reagovat na všechny vaše zpětné vazby a připomínky, které nám pomohou zlepšit tento proces.