Podmínky používání

Úvodní ustanovení

Tato webová stránka je provozována Alenou Novotnou, sídlící na adrese Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Česká republika. Přístupem na webové stránky nastroje-svada.cz a jejich používáním souhlasíte s následujícími podmínkami používání. Tyto podmínky se vztahují na veškerý obsah, služby a produkty dostupné skrze tuto stránku. Jejich cílem je upravit vztahy mezi provozovatelem a uživateli webu. Uživatel je povinen seznámit se s těmito podmínkami a dodržovat je. V případě nejasností či otázek se může uživatel obrátit na vlastníka stránky skrze email [email protected].

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel se zavazuje poskytovat uživatelům přesné a aktuální informace zaměřené na stomatologii a ústní hygienu. Stránka je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s výjimkou technických přestávek nezbytných pro údržbu či vylepšení stránky. Provozovatel má právo kdykoliv změnit obsah, design či funkčnost stránky, stejně jako tyto podmínky používání. Provozovatel není odpovědný za škody vzniklé v důsledku užívání webu, není-li to způsobeno jeho úmyslným jednáním či hrubou nedbalostí.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel se zavazuje používat webové stránky v souladu s platnými právními předpisy České republiky a v souladu s těmito podmínkami. Uživatel nesmí využívat stránky k šíření nelegálního obsahu, virů, špionážního softwaru či k úkonům, které by narušovaly běžný provoz stránky. Veškeré informace získané z webu jsou určeny pouze pro osobní užití uživatele a nesmí být šířeny, prodávány či jinak využívány komerčně bez předchozího souhlasu provozovatele.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel stránky se zavazuje chránit osobní údaje uživatelů v souladu s platnou legislativou České republiky a evropskými nařízeními. Veškeré osobní informace získané od uživatelů při používání webové stránky budou použity výhradně pro účely, ke kterým byly poskytnuty, a nebudou bez souhlasu uživatele zpřístupněny třetím stranám. Uživatel má právo kdykoliv požádat o přístup ke svým datům, jejich opravu či vymazání.

Závěrečná ustanovení

Podmínky používání mohou být provozovatelem pravidelně aktualizovány a rozšiřovány, o čemž budou uživatelé včas informováni na webových stránkách. V případě sporů vyplývajících z podmínek používání bude mít přednost právo České republiky, a to především u příslušného soudu dle sídla provozovatele. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem publikace na webových stránkách nastroje-svada.cz. Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky k podmínkám, neváhejte nás kontaktovat na [email protected].